Tijdsbeelden.nl

Tijdsbeelden.nl viel onder het onderwijsmerk ANNO van het Nationaal Historisch Museum. Door het weg vallen van de OCW subsidie voor het Nationaal Historisch Museum is het museum, en daarbij ook haar projecten, per 2012 opgeheven. In de laatste maanden van het Nationaal Historisch Museum zijn er enkele projecten overdragen aan andere organisaties. Bij tijdsbeelden.nl is dit niet gelukt omdat de kosten van het ‘draaiend’ houden van de website niet gedragen kan worden door organisaties die ook getroffen zijn door de bezuinigingen op cultuur en erfgoed.

De makers van deze website denken na hoe ze het wegvallen van Tijdsbeelden.nl als leermiddel in de klas kunnen opvangen.

 

Tijd van monniken en ridders, Tijdvak 3Tijd van monniken en ridders

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk