Categorieën
Tijd van Grieken en Romeinen Tijdvak 2

Verspreiding van de Grieks- Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur

Is Nederland in de geschiedenis in Romeinse handen geweest? Sommige plaatsen wel. De Romeinen konden alleen het zuiden van Nederland veroveren.

De Griekse cultuur heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. De Griekse cultuur was, dankzij Alexander de Grote, verspreid over een groot gebied dat helemaal tot aan Egypte reikte. In dit gebied had men de deze cultuur overgenomen. Dit noemen we het hellenisme. In de hellenistische cultuur leefden veel ontwikkelde mensen. Dit waren bijvoorbeeld schrijvers, leraren, artsen, geleerden of kunstenaars. De Grieken hadden niet alleen de wetenschap uitgevonden, ze hielden ook heel erg van kunst. In het tijdvak van de oude Grieken is dus de basis gelegd voor de wetenschap en cultuur van nu.

Vanaf de vijfde eeuw voor Christus begonnen de Romeinen hun gebied uit te breiden. Vanaf de tweede eeuw voor Christus namen ze ook langzamerhand het Griekse rijk over. De Romeinen hadden bewondering voor de Griekse cultuur. Ze namen de Griekse beelden en Griekse wetenschappers mee naar Rome. De beelden zetten ze in hun eigen huizen of tuinen en de wetenschappers werden slaven. De Romeinen leerden veel van hun slaven, zelf hadden ze nog geen wetenschap ontwikkeld.

Ook leerden de Romeinen zelf kunst maken. Er waren namelijk niet genoeg Griekse beelden voor alle Romeinen. Daarom gingen ze ze namaken. Ze namen ook de Griekse architectuur over. Het duurde echter niet lang voordat de Romeinen hun eigen stijl ontwikkelden. De Griekse tempels hadden bijvoorbeeld aan alle kanten trappen. De Romeinen veranderden dit. Hun tempels hadden alleen aan de voorkant trappen. In de Griekse bouwwerken werden veel zuilen geplaatst. Dit deden de Romeinen ook. Maar in de Griekse bouwwerken moesten de zuilen erg dicht bij elkaar staan omdat het bouwwerk anders niet sterk genoeg was. De Romeinen ontdekten dat een boog veel sterker was dan een hoekige poort. Daardoor konden zij de zuilen verder uit elkaar zetten. De Romeinen bouwden niet alleen huizen en tempels. Ze bouwden ook aquaducten en legden verharde wegen aan. De Romeinen hebben dus ook een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Op veel plekken waar zij heersten namen de volkeren de Romeinse cultuur over. Dit heet romanisatie.

Het Romeinse rijk was in het begin een republiek. Dit betekende dat de koning het land samen met de senaat regeerde. In het jaar 48 voor Christus was Julius Ceaser de alleenheerser geworden over het Romeinse Rijk. 19 jaar later, in het jaar 27 voor Christus had keizer Augustus de macht gegrepen en werd het Romeinse Rijk een keizerrijk.

Het Romeinse keizerrijk viel in het jaar 12 voor Christus Nederland binnen. In het tijdvak waarin de Romeinen de macht grepen woonden er in Nederland een volk dat zich Germaans noemde. Hun land noemden we Germanië. De Germanen waren meestal landarbeiders. Maar ze verkochten ook huiden aan de Romeinen. De Germanen wilden hun land niet zo maar opgeven. Ze streden hard tegen de Romeinen. Dit was niet zonder resultaat. De Romeinen slaagden er niet in om de Rijn over te steken. Het noordelijke deel van Nederland bleef nog 400 jaar van de Germanen.

De Romeinen bewaakten hun grenzen goed. Ze bouwden kampen en wachttorens langs de grenzen van hun gebied. In Nederland was de Rijn de grens tussen het Romeinse rijk en het land van de Germanen. De Romeinen noemden deze grens een limes. In Nederland liep de Romeinse limes via Nijmegen, Utrecht, Alpen aan de Rijn en Katwijk naar de zee. De limes was hierdoor niet alleen een grens, de Romeinen gebruikten de Rijn ook om hun goederen naar de kampen te brengen. Dit deden ze met een schip over het water.

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk