Categorieën
Tijdvak 2

Tijd van Grieken en Romeinen

Weet jij alles van het tijdvak waarin de Oude Grieken en Romeinen leefden? Deze tijd heet de Oudheid. Het duurde van 3000 voor Christus tot 500 na Christus.

In dit tijdvak behandelen we de tijd van de Grieken, die gevolgd werd door de tijd van de Romeinen. Deze periode duurde van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Deze periode noemen we de Oudheid.

Rond 3000 voor Christus begonnen de eerste mensen te schrijven. Vanaf dat moment begonnen zij kennis te verzamelen en zich te ontwikkelen in de filosofie en de wetenschap. Aan het begin van de Oudheid waren de Grieken het machtigste volk van Europa.

Op het Griekse eiland Kreta woonden de Minoërs. Hun cultuur noemen we de Minoïsche cultuur. In dit tijdvak was dit was de hoogst ontwikkelde beschaving in Europa. Zij handelden in vazen, potten, weefsels, wijn en olie. Via de zee brachten zij dit onder andere naar Egypte. Zo kwam het dat hun bevolking rijk werd en steeds groter groeide. Maar helaas was de grond in Griekenland niet vruchtbaar genoeg om al die nieuwe Grieken te voeden. De Grieken gingen nu ergens anders wonen. Er ontstonden Griekse stadstaten in Italië, Frankrijk en Spanje. Ook gingen de Grieken naar het Midden-Oosten om land te veroveren. De grootste veroveringen werden door Alexander de Grote gedaan. Hij is een belangrijk man uit de geschiedenis. Alexander de Grote was in de vierde eeuw voor Christus koning van Macedonië. Dit is het noord-oostelijke gedeelte van Griekenland. In 336 voor Christus veroverde hij het Perzische Rijk. De Grieken gingen in hun veroverde gebieden wonen en namen hun cultuur mee. Het verspreiden van de Griekse cultuur noemen we het Hellenisme.

De Grieken kregen in de vierde en derde eeuw voor Christus concurrentie van de Romeinen. Hun rijk groeide in die tijd uit tot het gebied dat we nu Italië noemen. In de tweede eeuw voor Christus bleken de Romeinen sterker dan de Grieken te zijn. De Romeinen namen de macht over op alle kolonies die voorheen van de Grieken waren. Het duurde echter wel enkele eeuwen voordat ze alle Griekse kolonies in handen hadden. Egypte werd pas rond 30 voor Christus veroverd. De laatste Grieks-Egyptische koningin in Egypte was Cleopatra VII.

In de Oudheid zijn veel religies ontstaan die wij vandaag de dag nog kennen. De oudste religies zijn polytheïstische religies. Dit betekent dat de gelovigen in meerdere goden geloven. De meest bekende polytheïstische religie die nu nog bestaat is het hindoeïsme. Maar als er volgens een religie maar één god bestaat, dan noemen we dit een monotheïstische religie. De oudste monotheïstische religie is het Jodendom. Het Christendom is ook een monotheïstische religie. Deze ontstond ongeveer in het jaar 100 na Christus. In het begin was deze religie verboden in het Romeinse rijk. Maar toen de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot het Christendom, werd dit de officiële religie van het Romeinse rijk.

Rond 117 na Christus was het Romeinse rijk het grootst. Ze waren vanaf 57 voor Christus begonnen met het veroveren van Nederland. In de eerste eeuw na Christus hadden zij Frankrijk, België, en delen van Nederland, Duitsland en Engeland veroverd. In Nederland woonden toen verschillende volken. Enkele hiervan waren de Bataven, de Cinninefaten, de Kelten, de Franken, de Friezen en de Saksen. Deze volkeren kwamen dankzij de Romeinse veroveringen in aanraking met de deze cultuur en later ook met het Christendom.

Het jaar 395 was een rampzalig jaar in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Ze moesten in dit jaar  het Romeinse rijk opsplitsen omdat het in het westen werd aangevallen. Er bestond vanaf nu een Westelijk en Oostelijk rijk. De hoofdstad van het Oostelijke Rijk was Constantinopel. Constantinopel heet tegenwoordig Istanbul.

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk