Categorieën
Tijd van burgers en stoommachines Tijdvak 8

De industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen

In het tijdvak van de Industriële Revolutie ontstonden de eerste fabrieken. Er werkten heel veel mensen tegen lage lonen en onder slechte omstandigheden.