Categorieën
Tijd van televisie en computer Tijdvak 10

Koude Oorlog en de blokvorming tussen Oost en West

De koude oorlog. Na de 2e wereldoorlog zijn we altijd bang geweest voor een 3e wereldoorlog. Jarenlang dreigde er echt een 3e wereldoorlog te komen.

De geschiedenis van de blokvorming begon al een hele tijd geleden. Al tijdens de tweede wereldoorlog waren er verschillende politieke leiders bang geworden van het nieuwe Rusland. Ze zagen dat dit land steeds machtiger werd. Sinds 1922 noemde Rusland zichzelf de Sovjet-Unie. Het was een communistische staat. Dat betekende dat het land communistisch geregeerd werd. Niemand mocht meer een eigen bedrijf of eigen land bezitten. Alle bezittingen werd eigendom van de staat en werd door de staat verdeeld. De Sovjet-Unie was in zijn beginjaren erg rijk. Het communisme leek te werken. Er was weinig armoede in het land en iedereen had werk.

In het tijdvak van de tweede wereldoorlog heeft de Sovjet-Unie samen met Amerika gevochten om Duitsland te verslaan. Amerika en de Sovjet-Unie waren na het winnen van deze oorlog de twee machtigste landen op aarde. Ze hielpen Europa te herbouwen. De Sovjet-Unie hielp voornamelijk de Oost-Europese landen. Veel van deze Oost-Europese landen werden toen ook communistisch. Ze vielen uiteindelijk dus onder de regering van de Sovjet-Unie. Amerika vond dat de Sovjet-Unie op deze manier veel te machtig werd. Zij gaven de West-Europese landen geld te leen zodat zij geen hulp hoefden aan te nemen van de Sovjet-Unie om de economie weer op te bouwen. Het geldleen programma noemden ze het Marshallplan.

Zowel Amerika als de Sovjet-Unie wilden in dit tijdvak van de televisie en computer graag hun macht vergroten. De westerse landen zagen het communisme als een groot kwaad. Zij sloten samen een verdrag af waarin ze afspraken dat zij zouden voorkomen dat de communistische Sovjet-Unie te machtig zou worden. Deze verdragsorganisatie noemden ze de NAVO. Hier werden wel 12 landen lid van. De Sovjet-Unie zocht ook bondgenoten. Samen met hen sloten zij het Warschaupact af. In het Warschaupact zaten 8 landen. Duitsland was verscheurd. Oost-Duitsland had het Warschaupact afgesloten en was communistisch. West-Duitsland hoorde bij de NAVO. Ook de hoofdstad van Duitsland was verscheurd. Midden door Berlijn was een muur gebouwd om het communistische Berlijn van het westerse Berlijn te scheiden.

Zo ontstonden er dus twee blokken. De NAVO noemen we het westerse blok. De landen die het Warschaupact hadden ondertekend noemen we het Oostblok. We spraken ook wel van het IJzeren Gordijn. Dit IJzeren Gordijn deelde Europa in tweeën. Beide blokken streden in dit tijdvak om de grootste macht. Ze bedreigden elkaar continu. Er kwam een wapenwedloop. Er werden atoombommen getest. Hiermee wilden ze laten zien dat ze machtig genoeg waren om zo’n bom te maken. Zo’n bom had in de tweede wereldoorlog al honderdduizend slachtoffers geëist. De bommen werden alleen maar sterker. Als ze werkelijk zo’n bom zouden gebruiken zouden er misschien wel miljoenen mensen overlijden. Daarom gebruikten ze de bom gelukkig niet.

Wel bleven ze elkaar nauwlettend in de gaten houden. De dreigingen waren serieus. Daarom noemden we het ook een oorlog. De Koude Oorlog. De Sovjet-Unie had zijn raketten gericht op Amerika. Amerika had zijn raketten gericht op de Sovjet-Unie. Maar gelukkig zijn deze raketten nooit afgevuurd. Dit is ook de reden dat de oorlog koud wordt genoemd. De oorlog duurde tot 1991. In 1991 kreeg de Sovjet-Unie een nieuwe president die geen zin meer had in dit spel van dreigementen. Dit was Boris Jeltsin. Vanaf het moment dat hij president werd, werd de Sovjet-Unie veranderd in de Russische Republiek. Hierdoor werd een hoofdstuk in de geschiedenis afgesloten.

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk