Categorieën
Tijd van regenten en vorsten Tijdvak 6

Ontstaan van handelskapitalisme en begin van wereldeconomie

De wereld verkennen zonder kaart in een houten boot was een enorme uitdaging. De Nederlanders uit het tijdvak van de gouden eeuw gingen deze uitdaging aan.

De 17e eeuw staat ook wel bekend als de gouden eeuw. Het is de tijd van regenten en vorsten. In dit tijdvak werd namelijk heel veel geld verdiend in de Nederlanden. En niet zonder reden. De Nederlandse edellieden hadden namelijk gezien dat de Portugezen heel veel geld hadden verdiend in de 16e eeuw. Zij hadden dit verdiend door middel van de handel in specerijen.

Deze specerijen kwamen uit Indië. Het huidige Indonesië. De Portugezen waren de enigen die hier in handelden. En dus besloten de Nederlandse edellieden een graantje mee te pikken. Helaas was het zo dat de Portugezen de enigen waren met een kaart van dit gebied. De Nederlanders moesten dus hun eigen route vinden.

Al aan het einde van de 16e eeuw werden er Nederlandse schepen gestuurd om deze route te zoeken. Uiteindelijk is deze ook gevonden en opgetekend. De eerste Nederlandse atlas werd gemaakt door Willem Blaeu en samengesteld door zijn zoon, Joan Blaeu. Deze atlas werd de Atlas van Major Blaeu genoemd. Hij werd voor het eerst uitgegeven in 1635.

Dat was lang na de oprichting van de VOC. VOC is de afkorting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nu ze de route naar de Indische eilanden hadden gevonden, wilden de Nederlandse edellieden ook specerijen verhandelen. Op initiatief van de Nederlandse Staten-Generaal werd in 1602 de VOC opgericht. De VOC was erg belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse schippers mochten alleen namens de VOC handel drijven in Azië. Onder de vlag van de VOC werden verschillende eilanden veroverd. Hierdoor had de VOC in 1622 een monopolie afgedwongen in de specerijenhandel. Er werden verdragen gesloten met vorsten en men bouwden vestigingen op Indisch land. In deze overzeese vestigingen was de gouverneur-generaal de baas. De belangrijkste vestiging was Batavia. Deze bevond zich op het Indische eiland Java. Batavia heet tegenwoordig Jakarta.

Juist omdat Nederland een monopolie had, werden de schepen van de VOC vaak aangevallen vanwege de kostbare handelswaar. Nederland was op zee in oorlog met Engeland. Om deze oorlog te winnen werd een Spaanse schipper gevraagd de Nederlandse vloot te leiden. Deze man heette Michiel de Ruyter. Hij was een belangrijk man in de Nederlandse geschiedenis.

De handel in specerijen ging over vele grenzen heen. De specerijen werden in Indië op de schepen geladen en naar de Nederlandse havens gebracht. De belangrijkste havens waren de haven van Amsterdam en van Hoorn. Amsterdam was de belangrijkste stapelmarkt. Dit betekende dat hier veel pakhuizen stonden. Vanuit hier werden de specerijen, maar ook andere handelswaar naar andere Europese landen verstuurd. De Amsterdamsche Wisselbank werd hierdoor het financiële centrum van Europa.

Er werd heel veel geld verdiend in de handel. Dit kwam voornamelijk dankzij de opkomst van het handelskapitalisme. In de Middeleeuwen geloofde men dat het een zonde was om winst te maken. Onder andere door de opkomst van het Calvinisme dacht men hier nu anders over. In dit tijdvak waren er in Amsterdam honderden handelaren die meer dan honderdduizend gulden bezaten. Dat lijkt niet veel, maar als deze handelaren in deze tijd hadden geleefd waren ze miljonair geweest. Misschien wel miljardair.

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk