Categorieën
Tijdvak 6

Tijd van regenten en vorsten

Heb je wel eens van de Gouden Eeuw gehoord? In dit tijdvak was Nederland erg rijk en machtig. In Amsterdam kun je nog veel mooie gebouwen uit deze tijd zien.

Het tijdvak waarin de regenten en vorsten over Nederland heersten noemen we ook wel de Gouden eeuw. Deze eeuw begon in 1600 en eindigde in 1700. Deze eeuw was heel belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. In de 17e eeuw is namelijk zowel de VOC opgericht als het Twaalfjarig bestand van kracht gegaan. De VOC heeft van Nederland een rijk land gemaakt. Het Twaalfjarig bestand was een wapenstilstand in de tachtigjarige oorlog. Dankzij deze periode van vrede kon de Nederlandse economie groot groeien.

Het twaalfjarig bestand begon in 1609. De 17e eeuw begon dus tijdens de tachtigjarige oorlog met Spanje. De Nederlanders waren in de 16e eeuw onder leiding van Willem van Oranje in opstand gekomen tegen hun Spaanse overheersers. De Spaanse overheersers wilden het Katholicisme namelijk met geweld opdringen. De Nederlandse vorsten pikten dit niet. Zij wilden Calvinistisch zijn. Het Calvinisme betekende niet alleen dat ze op een andere manier hun geloof beleden, het betekende ook dat ze onafhankelijk van de Katholieke kerk werden. Dankzij deze politieke onafhankelijkheid konden ze in 1602 de VOC oprichten. Dit was dus nog tijdens de tachtigjarige oorlog. Nederland moest zich dus nog officieel vrijvechten van zijn Spaanse heerser: koning Filips II.

De VOC is een afkorting van Verenigde Oost-Indische Compagnie. De Nederlandse Staten-Generaal had deze opgericht om te kunnen concurreren met de Portugese handel. De Portugezen hadden een vaarroute naar Indonesië gevonden en wilden de kaart niet openbaar maken. Ze waren in de 16e eeuw de enigen die specerijen verhandelden. Vanaf het einde van de 16e eeuw zond Nederland al verschillende boten naar Indonesië. Zo vonden zij een eigen route en konden ze gaan concurreren met de Portugezen. Uiteindelijk veroverde Nederland verschillende eilanden en verjaagden ze de Portugezen. Vanaf 1622 kreeg de VOC het monopolie in de handel van specerijen.

In het jaar 1621 waren de Nederlanden echter weer in oorlog met de Spanjaarden. Het twaalfjarig bestand was afgelopen. Deze oorlog eindigde uiteindelijk in 1648. Nu ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ze waren onafhankelijk van Spanje.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederland was een vrij land. Hier mocht je, in tegenstelling tot in vele andere landen, geloven en zeggen wat je wilde. Daarom lieten heel veel buitenlandse filosofen en geleerden hun boeken in deze republiek drukken en uitgeven. In hun eigen land mocht dat niet. Enkele van deze filosofen waren bijvoorbeeld Locke en Descartes. Deze filosofen hebben een belangrijke stempel op de geschiedenis gedrukt. Hun ideeën waren in dit tijdvak erg vooruitstrevend. Nederland was niet alleen een vrij land. Dankzij de VOC was het ook erg rijk. In de 17e eeuw zijn heel veel prachtige gebouwen gebouwd. Ook lieten heel veel handelsmannen, vorsten en regenten hun portret schilderen. In deze tijd leefden veel beroemde schilders in Nederland zoals Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn en Jan Steen.

Ondanks dat Nederland nu vrij was van de katholieke heerschappij, was religie nog steeds heel belangrijk voor het volk. Vele mensen waren nu Calvinist geworden. In het Calvinisme is het belangrijk dat je nadenkt over je eigen geloof. Om dit te kunnen doen was het belangrijk dat de mensen zelf de Bijbel konden lezen. De katholieke kerk had alleen een Bijbel in het Latijn. Zij wilden deze niet vertalen. Al eerder hadden Erasmus en Luther wel een vertaling gemaakt. Nu gaf ook de Nederlandse Staten-Generaal opdracht een vertaling in het Nederlands te maken. In 1635 was de eerste Statenbijbel een feit.

Aanbieding

DutchHarvest OrganicHempTea
  • Dutch Harvest hennepthee is 100% biologisch
  • Alle mengsels bevatten minimaal 50% hennep
  • Cafeïnevrij
  • Zonder kunstmatige smaakstoffen, 100% natuurlijk